5 fordeler med børsteløs motor

Bilde av en Børsteløs motor

Bruk av børsteløse motorer i batteriverktøy er på ingen måte noen nyhet, men flere av de store produsentene tilbyr fremdeles alternativer i de fleste kategorier med den tradisjonelle likestrømsmotoren.

Vi ser på fem sentrale spørsmål rundt temaet, og hvorfor børsteløse motorer er her for å bli.

Forskjeller mellom tradisjonelle og børsteløse motorer

1. Energiutnyttelse

Tradisjonell motor

En tradisjonell likestrømsmotor gir strøm til spolene via kullstifter som ligger og gnisser mot en roterende kobberring. Her går mye energi tapt til friksjon og varmeutvikling.

Børsteløs motor

I en børsteløs motor er spolene er stillestående og får strøm fra en kontroller. Det er derfor ingen bruk for kullstifter og kobberring, og det vil ikke oppstå noen gnissing mellom komponenter.

Brukere har rapportert om en økning i batteritid med opptil 20% per ladning under variert bruk, sammenlignet med tilsvarende verktøy med børstemotor.

 

2. Kraft og hastighet

Tradisjonell motor

Kullstiftene mot kommutatoren (kobberringen) på en tradisjonell motor fører til at man, til en viss grad, opplever det samme som man ville gjort ved å sykle med bremsen konstant inne på felgen.

Børsteløs motor

I en børsteløs motor oppstår det ingen friksjon, og det frigjøres derfor et større moment og et høyere turtall.

 

3. Vedlikehold

Tradisjonell motor

For at motoren skal fungere optimalt må kullstiftene skiftes ut etter 50-60 timer. Gnistene og støvet fra kullstiftene vil med tid også danne et belegg på kommutatoren, som reduserer effekten av motoren.

Børsteløs motor

En børsteløs motor har ingen tradisjonelle slitedeler, og trenger derfor ikke det samme vedlikeholdet.

 

4. Størrelse og vekt

Tradisjonell motor

En tradisjonell motor har flere komponenter enn en børsteløs motor og det øker selvfølgelig vekt og størrelse. Det betyr at man ikke er veldig fleksibel mht. størrelse på verktøyene man produserer.

Børsteløs motor

Børsteløse motorer er både lettere og mindre enn den tradisjonelle likestrømsmotoren, og man kan derfor produsere verktøy som både har lavere vekt og er mer kompakte.

Dette er særlig fordelaktig hvis man har som vane å henge verktøy i beltet, eller hvis man ofte må bruke det på trange plasser.

 

5. Levetid

Tradisjonell motor

Resultatet av den konstante gnissingen mellom børster og kommutator er et belegg på kommutatoren, som med tid vil føre til et betydelig spenningstap. Det økte varmeutviklingen i en børstemotor vil også med tid slite ut viklinger.

Børsteløs motor

I en børsteløs motor er det ingen gnissing eller fysisk kontakt mellom stator og rotor, og den varmen som oppstår ledes raskere vekk fra motoren. En børsteløs motor vil derfor ha en betraktelig bedre levetid enn en tradisjonell motor.

Det er helt klart at fordelene ved en børsteløs motor er mange, så hvorfor er batteriverktøy med børstemotorer fremdeles såpass utbredt?

Jo, siden den børsteløse motoren bruker styreelektronikk istedenfor børster og kommutator øker produksjonskostnaden med hele 30%. Til tross for at dette har blitt billigere med tid, og mest sannsynlig vil bli enda billigere, hadde ikke en slik umiddelbar økning i pris blitt godt mottatt hos forbrukere.

Men selv om innkjøpsprisen er noe høyere, vil du med en børsteløs motor få et mye mer holdbart redskap – og de 30 prosentene vil du spare inn med mindre slitasje på batterier og en betraktelig økning i levetid.